Prym 12mm star shape plastic snaps, red-white-navy mix